พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common กลุ่ม: รายงานด้านพลังงาน ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลประเภทอื่นๆ

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).