พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: นโยบายพลังงาน รูปแบบ: XLSX ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน แท็ค: แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).