พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: ครัวเรือน น้ำมันเชื้อเพลิง หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ กลุ่ม: สถิติพลังงาน รูปแบบ: CSV

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).