พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: จังหวัด ก่อสร้าง ดีเซล หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ กลุ่ม: สถิติพลังงาน รูปแบบ: XLSX

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).