พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: จังหวัด เหมืองแร่ การใช้น้ำมัน ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ กลุ่ม: สถิติพลังงาน รูปแบบ: CSV

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).