พบ 5 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: CSV กลุ่ม: สถิติพลังงาน แท็ค: จังหวัด การใช้น้ำมัน

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).