พบ 6 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: XLSX CSV กลุ่ม: สถิติพลังงาน แท็ค: จังหวัด

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).