พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: สถิติพลังงาน แท็ค: จังหวัด ดีเซล อื่น ๆ

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).