พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน กลุ่ม: นโยบายพลังงาน รูปแบบ: CSV

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).