พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: License not specified กลุ่ม: นโยบายพลังงาน ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลระเบียน แท็ค: สงป.301-302

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).