พบ 2 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common กลุ่ม: รายงานด้านพลังงาน หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).