พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common แท็ค: รายงานต้นทุนผลผลิต หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลประเภทอื่นๆ องค์กร: กองกลาง

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).