พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลส่วนบุคคล ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลประเภทอื่นๆ แท็ค: ยุทธศาสตร์ 2558

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).