พบ 2 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลประเภทอื่นๆ องค์กร: กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กรองผลลัพธ์
  • กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน 164 recent views

    กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน พ.ศ. 2562 มีการแบ่งส่วนราชการภายในกรมของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานออกเป็นราชการบริหารส่วนกลาง ประกอบด้วย 9 หน่วยงาน...
    กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 5 สิงหาคม 2565
  • คู่มือการปฏิบัติงาน 16 recent views

    คู่มือการปฏิบัติงาน หมายถึง เอกสารที่แต่ละหน่วยงานสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงขั้นตอนในการปฏิบัติงาน รายละเอียดงาน และมาตรฐานคุณภาพงาน...
    กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 5 สิงหาคม 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).