พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common แท็ค: ครัวเรือน ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ กลุ่ม: สถิติพลังงาน รูปแบบ: XLSX

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).