• กรอบความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศ 7853 total views 152 recent views

    รวบรวมและใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับกรอบความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศที่สำคัญในการดำเนินงานและการประสานงานให้เป็นไปตามภารกิจของ กกต.
    กองการต่างประเทศ 19 กรกฎาคม 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).