พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common แท็ค: ครัวเรือน LPG การใช้น้ำมัน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว จังหวัด

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).