พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common องค์กร: สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลส่วนบุคคล ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลประเภทอื่นๆ แท็ค: ยุทธศาสตร์

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).