พบ 14 ชุดข้อมูล

องค์กร: กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ สัญญาอนุญาต: Open Data Common

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).