พบ 3 ชุดข้อมูล

ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ องค์กร: กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน รูปแบบ: CSV หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ แท็ค: ครัวเรือน

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).