พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน รูปแบบ: XLSX ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ แท็ค: ครัวเรือน ก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).