พบ 2 ชุดข้อมูล

องค์กร: กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ รูปแบบ: CSV แท็ค: ครัวเรือน การลดใช้น้ำมันผลิตไฟฟ้า

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).