พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน รูปแบบ: CSV แท็ค: ครัวเรือน การลดใช้น้ำมันผลิตไฟฟ้า ก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).