• ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ 1304 total views 58 recent views

    ค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการลดการใช้น้ำมันดีเซลในการผลิตไฟฟ้า
    กองศึกษาและพัฒนาโรงไฟฟ้าฐาน 2 สิงหาคม 2565
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).