พบ 2 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: สถิติพลังงาน องค์กร: กองยุทธศาสตร์และแผนงาน รูปแบบ: CSV หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ แท็ค: จังหวัด อุตสาหกรรม

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).