พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กองยุทธศาสตร์และแผนงาน แท็ค: จังหวัด ก่อสร้าง รายสาขา

กรองผลลัพธ์
  • การใช้ไฟฟ้ารายจังหวัดรายสาขา 200 recent views

    การใช้ไฟฟ้ารายจังหวัดรายสาขา ได้แก่ 1.การใช้ไฟฟ้าสาขาที่อยู่อาศัย นำข้อมูลจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ การไฟฟ้านครหลวง ที่จำแนกเป็น สาขาที่อยู่อาศัย...
    กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 4 มิถุนายน 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).