พบ 2 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: CSV กลุ่ม: สถิติพลังงาน ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ แท็ค: จังหวัด ไบโอดีเซล การใช้น้ำมัน

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).