พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: CSV แท็ค: ครัวเรือน การใช้น้ำมัน LPG ก๊าซปิโตรเลียมเหลว จังหวัด

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).