พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: สถิติพลังงาน รูปแบบ: CSV แท็ค: จังหวัด LPG น่ำมันเตา ขนส่ง

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).