พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: CSV แท็ค: จังหวัด LPG น่ำมันเตา ดีเซล การใช้น้ำมัน

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).