พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: License not specified รูปแบบ: CSV แท็ค: แผนการใช้จ่ายงบประมาณ สงป.301-302

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).