พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: XLSX CSV แท็ค: จังหวัด อุตสาหกรรม การใช้น้ำมัน ดีเซล

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).