พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: XLSX แท็ค: ครัวเรือน การใช้ไฟฟ้า

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).