พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: สถิติพลังงาน แท็ค: การใช้น้ำมัน ขนส่ง จังหวัด

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).