พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: CSV แท็ค: ครัวเรือน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว จังหวัด การใช้น้ำมัน น้ำมันเชื้อเพลิง

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).