พบ 1 ชุดข้อมูล

แท็ค: จังหวัด เหมืองแร่ ดีเซล การใช้น้ำมัน อื่น ๆ

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).