พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: XLSX แท็ค: อื่น ๆ เหมืองแร่ การใช้น้ำมัน

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).