• สถิติการลงรับส่งหนังสือ/เอกสาร 4740 total views 157 recent views

    สถิติการลงรับหนังสือ สถิติการส่งหนังสือ/เอกสารในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
    กองกลาง 15 สิงหาคม 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).