พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: สถิติพลังงาน แท็ค: เหมืองแร่ การค้า ธุรกิจ อุตสาหกรรม

กรองผลลัพธ์
  • การใช้ไฟฟ้ารายจังหวัดรายสาขา 185 recent views

    การใช้ไฟฟ้ารายจังหวัดรายสาขา ได้แก่ 1.การใช้ไฟฟ้าสาขาที่อยู่อาศัย นำข้อมูลจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ การไฟฟ้านครหลวง ที่จำแนกเป็น สาขาที่อยู่อาศัย...
    กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 27 พฤษภาคม 2566