พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common แท็ค: ก่อสร้าง จังหวัด การค้า การใช้ไฟฟ้า

กรองผลลัพธ์
  • การใช้ไฟฟ้ารายจังหวัดรายสาขา 196 recent views

    การใช้ไฟฟ้ารายจังหวัดรายสาขา ได้แก่ 1.การใช้ไฟฟ้าสาขาที่อยู่อาศัย นำข้อมูลจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ การไฟฟ้านครหลวง ที่จำแนกเป็น สาขาที่อยู่อาศัย...
    กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 29 พฤษภาคม 2566