พบ 2 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common องค์กร: กองยุทธศาสตร์และแผนงาน รูปแบบ: CSV แท็ค: เหมืองแร่ ก่อสร้าง

กรองผลลัพธ์