พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กลุ่ม: สถิติพลังงาน แท็ค: เหมืองแร่ การใช้น้ำมัน ดีเซล

กรองผลลัพธ์