พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สัญญาอนุญาต: Open Data Common แท็ค: ก่อสร้าง ดีเซล จังหวัด

กรองผลลัพธ์