พบ 1 ชุดข้อมูล

องค์กร: กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สัญญาอนุญาต: Open Data Common แท็ค: เหมืองแร่ ก่อสร้าง การใช้น้ำมัน

กรองผลลัพธ์