พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: CSV แท็ค: อุตสาหกรรม การใช้ไฟฟ้า เกษตรกรรม การค้า

กรองผลลัพธ์
  • การใช้ไฟฟ้ารายจังหวัดรายสาขา 215 recent views

    การใช้ไฟฟ้ารายจังหวัดรายสาขา ได้แก่ 1.การใช้ไฟฟ้าสาขาที่อยู่อาศัย นำข้อมูลจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ การไฟฟ้านครหลวง ที่จำแนกเป็น สาขาที่อยู่อาศัย...
    กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 9 มิถุนายน 2566