พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: XLSX

กรองผลลัพธ์
  • ข้อมูลผู้ร้องเรียน 180 recent views

    ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน หมายถึง ประชาชนที่มาร้องเรียนผ่านช่องทางติดต่อด้วยตนเอง (Walk in) เกี่ยวกับภารกิจของกระทรวงพลังงาน...
    กองยุทธศาสตร์และแผนงาน 29 กันยายน 2565