พบ 1 ชุดข้อมูล

กลุ่ม: สถิติพลังงาน ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลสถิติ แท็ค: อื่น ๆ ดีเซล

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).