พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: CSV กลุ่ม: สถิติพลังงาน แท็ค: ครัวเรือน การใช้น้ำมัน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว จังหวัด

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).