พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: CSV กลุ่ม: สถิติพลังงาน แท็ค: อื่น ๆ เหมืองแร่

กรองผลลัพธ์
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).