พบ 1 ชุดข้อมูล

สัญญาอนุญาต: Open Data Common แท็ค: Successor หมวดหมู่ตามธรรมาภิบาลข้อมูล: ข้อมูลสาธารณะ ประเภทชุดข้อมูล: ข้อมูลประเภทอื่นๆ องค์กร: กองกลาง

กรองผลลัพธ์
  • แนวทางการพัฒนากลุ่ม Successor 170 recent views

    เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการพัฒนากลุ่ม Successor โดยแบ่งออกเป็นบุคลากร 2 กลุ่ม ได้แก่ บุคลากรในกลุ่ม M 1 (Managerial 1), บุคลากรในกลุ่ม M 2 (Managerial 2), บุคลากรในกลุ่ม P 1...
    กองกลาง 7 ตุลาคม 2564
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).